Warto wiedzieć

Marzenia o budowie domu staną sie bardziej realne, gdy zrobimy pierwszy krok, czyli kupimy działkę pod budowę. Aby działka została skredytowania przez bank musi mieć przeznaczenie budowlane. Banki nie wymagają od klientów, aby przychodzili po kredyt na zakup działki z pozwoleniem na budowę. Na etapie kredytu wystarczą inne dokumenty uzyskane z urzędu gminy/miasta.

Czytaj więcej

Podstawowym celem kredytu hipotecznego dla osób fizycznych jest zakup, budowa, nadbudowa, rozbudowa, dokończenie budowy, wykończenie mieszkania lub domu jednorodzinnego. Czasami jednak warto sprawdzić do czego można wykorzystać takie narzędzie finansowania, gdyż możliwości są dużo większe.

Czytaj więcej

"Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje". Artykuł 104 ust 1 Prawo Bankowe

Czytaj więcej

Ubezpieczenie pomostowe jest obligatoryjnym ubezpieczeniem kredytu hipotecznego. Ochroną ubezpieczeniową bank minimalizuje ryzyko niespłacania kredytu przez jego klienta w okresie, gdy nie ma jeszcze zabezpieczenia w formie prawomocnego wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

Czytaj więcej

Pozytywny raport BIK to nie tylko możliwość uzyskania kredytu, coraz częściej będziemy musieli wykazać się historia kredytową w ogóle, aby otrzymać kredyt. Jak funkcjonuje BIK? Jakie dane gromadzi i w jakim celu?

Czytaj więcej

TOP 3 - Kredyty Hipoteczne

Kredyt na kwotę 270 000 zł na okres 30 lat

  1. PKO BP 823 zł / mc
  2. Deutsche Bank 834 zł / mc
  3. Pekao SA 861 zł / mc
Top