Ubezpieczenie pomostowe

Data publikacji:

Ubezpieczenie pomostowe jest obligatoryjnym ubezpieczeniem kredytu hipotecznego. Ochroną ubezpieczeniową bank minimalizuje ryzyko niespłacania kredytu przez jego klienta w okresie, gdy nie ma jeszcze zabezpieczenia w formie prawomocnego wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

Ubezpieczenie jest zawierane w oddziale banku przy podpisywaniu umowy kredytowej. Płatne jest jednorazowo - w przypadku ubezpieczeń pobieranych z góry za okres 3, 6, 12 lub 36 miesięcy (BGŻ, Eurobank ) lub miesięcznie - podwyższenie marży kredytu o 0,9%-2%. W wielu bankach istnieje możliwość skredytowania składki.

Wpisanie hipoteki banku do księgi wieczystej w większych miastach trwa przeciętnie do 3 do 6 miesięcy. Okres opłacania składki będzie wydłużony w momencie, gdy nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej (np. nieruchomości na rynku pierwotnym).

Przykładowe składki ubezpieczenia do czasu ustanowienia hipoteki, czyli ubezpieczenia pomostowego przy kredycie 300 000zł w PLN.

Składka miesięczna 0,7% kwoty kredytu

Składka półroczna (płatna jednorazowo) 0,4% kwoty kredytu

Składka roczna (płatna jednorazowo) 0,78% kwoty kredytu

Składka trzyletnia (płatna jednorazowo) 2% kwoty kredytu

210zł


1200zł2340zł6000 zł


Tabela 1. Składki ubezpieczenia pomostowego dla kredytu 300 000 PLN.

Oprocentowanie docelowe po wpisie hipoteki 6,68%

Podwyższenie marży kredytu o 1%

Podwyższenie marży o 2%

Oprocentowanie 7,68%

Oprocentowanie 8,68%

Miesięczna składka podwyższająca ratę kredytu

203zł

414 zł

Tabela 2. Kredyt 300 000zł, wartość zabezpieczenia 300 000zł, okres kredytowania 30lat, oprocentowanie docelowe 6,68%

Poniżej przedstawiamy stawki ubezpieczenia pomostowego w wybranych bankach.

Bank

 

Stawki ubezpieczenia pomostowego

 

Allianz

 Podwyższenie marży o 1% do momentu wpisania hipoteki do księgi wieczystej.

BGŻ

Składka 0,215% kwoty kredytu lub pożyczki, ubezpieczenie zawierane jest na okres 3 miesięcy i może zostać przedłużone na kolejne 3 miesiące gdyby prawomocny wpis hipoteki trwał dłużej.

BZ WBK

Podwyższenie marży o 1% do momentu wpisania hipoteki do księgi wieczystej.

BPH

 Podwyższenie marży o 1,25% do momentu wpisania hipoteki do księgi wieczystej.

Deutsche Bank

Podwyższenie marży do 1,2% do momentu wpisania hipoteki do księgi wieczystej.

Nordea

Podwyższenie marży o1% do momentu wpisania hipoteki do księgi wieczystej.

Getin Noble Bank

Podwyższenie marży o 2% do momentu wpisania hipoteki do księgi wieczystej.

Eurobank

Składka pobierana jest;

- miesięcznie 0,07% kwoty kredytu lub

- jednorazowo  na okres 6, 12 lub 36 miesięcy

BNP Paribas Fortis

Podwyższenie marży o 1% do momentu wpisania hipoteki do księgi wieczystej, gdy nieruchomość ma założoną księgę wieczystą i nie jest przekroczone standardowe LTV.

Podwyższenie marży o 1,25% do momentu wpisania hipoteki do księgi wieczystej gdy nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej i nie jest przekroczone standardowe LTV.

MultiBank

Podwyższenie marży o 1,5% do momentu wpisania hipoteki do księgi wieczystej.

PKO BP

Podwyższenie marży o 0,9 % do momentu wpisania hipoteki do księgi wieczystej.

Raiffeisen Bank

Składka 0,84% kwoty udzielonego kredytu. pobierana jest za okres 12 miesięcy.

Tabela 3. Stawki ubezpieczenia pomostowegoTOP 3 - Kredyty Hipoteczne

Kredyt na kwotę 270 000 zł na okres 30 lat

  1. PKO BP 823 zł / mc
  2. Deutsche Bank 834 zł / mc
  3. Pekao SA 861 zł / mc
Top