Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Serwisu.

A. Założenia podstawowe

 1. Jedynym celem zbierania jakichkolwiek danych przez serwis Hiponet.pl jest zapewnienie właściwego funkcjonowania serwisu, a przez to zapewnienia Ci najwyższej satysfakcji oraz umożliwienie korzystania z świadczonych przez hiponet.pl usług pośrednictwa finansowego.
 2. Hiponet.pl wyłącznie pośredniczy w zapoznaniu się z ofertami instytucji finansowych i przekazuje im dane w celu złożenie ofert zgodnej z dyspozycją Użytkownika zawartą w formularzu.
 3. Dokładamy wszelkich starań by zapewnić najwyższe bezpieczeństwo i prywatność Twoich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 4. Odpowiadamy wyłącznie za bazę danych serwisu hiponet.pl i nie mamy wpływu na informacje, które już trafiły do instytucji finansowych.
 5. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług Portalu jest możliwy po uzyskaniu ZGODY Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.
 7. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje na życzenie Klienta modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.
 8. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 9. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz zostały zgłoszone do bazy Generalnego Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych.
 10. Zastrzegamy sobie prawo wysyłania do wszystkich użytkowników serwisu informacji o zmianach w serwisie oraz informacji o treści komercyjnej o ile użytkownik wyraził ZGODĘ na otrzymywanie Newslettera.

Usługa Newslettera

 1. Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji, drogą mailową, dotyczących działalności Serwisu.
 2. Użytkownik korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.
 3. Użytkownik ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter
 4. Na wpisany przez Użytkownika adres email zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi wraz z informacją: „Jeżeli chcesz zrezygnować z Newslettera”.
 5. Użytkownik w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu lub zmianę w ustawieniach swojego konta.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych dla serwisu www.hiponet.pl jest Hiponet.pl Sp. z o.o., Jagiellońska 89/3 70-435 Szczecin, NIP: 8522602133, REGON: 321352450, który prowadzi platformę internetową hiponet.pl.

TOP 3 - Kredyty Hipoteczne

Kredyt na kwotę 270 000 zł na okres 30 lat

 1. PKO BP 823 zł / mc
 2. Deutsche Bank 834 zł / mc
 3. Pekao SA 861 zł / mc
Top