Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny  jest długoterminowym zobowiązaniem zabezpieczonym hipoteką. Udzielanym najczęściej na zakup lub budowę nieruchomości o przeznaczeniu mieszkalnym.

Hipoteka jest ograniczeniem praw rzeczowych na nieruchomości oraz na wybranych prawach, na przykład na własnościowym prawie do lokalu. Hipoteka służy zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z umowy kredytu. Na jej mocy bank może dochodzić  zaspokojenia i ma pierwszeństwo przed właścicielami osobistymi, posiada możliwość dochodzenia zaspokojenia bez względu kto w chwili obecnej jest właścicielem nieruchomości.

Kredyt zaciągany może być na cel mieszkaniowy, zakup mieszkania lub domu, na budowę, remont, wykończenie lub adaptację pomieszczeń oraz na inne cele mieszkaniowe, na przykład przekształcenie strychu na mieszkanie.  

Kredyt hipoteczny może również nie być związany z celami mieszkaniowymi. Pożyczone pieniądze możemy przeznaczyć na spłatę innych pożyczek i kredytów. W takim przypadku mówimy o kredycie konsolidacyjnym. W przypadku gdy nie określimy celu udzielona zostanie nam wówczas tzw. pożyczka hipoteczna.

Kalkulator zdolności kredytowej - sprawdź na jaki kredyt Cię stać

Okres kredytowania w zależności od celu, kwoty i banku udzielającego może wahać się od 3 lat do nawet 50 lat. Oprocentowanie składa się z sumy marży banku oraz Wibor i może być stałe lub zmienne. 

Kredyt może być spłacany w ratach równych, w których wszystkie raty kapitałowe i odsetkowe mają taką samą wysokość lub ratach malejących w których rata kapitałowa jest stała, rata odsetkowa maleje wraz z postępem spłaty kapitału. Kredyt może być zaciągnięty w PLN jak i w walucie. Wypłata następuje jednorazowo lub w transzach.

Koszty związane z kredytem hipotecznym:

  • prowizja,
  • koszy ustanowienia hipoteki,
  • wycena nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie hipoteczne kredytu,
  • ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • ubezpieczenie pomostowe do czasu ustanowienia hipoteki.

TOP 3 - Kredyty Hipoteczne

Kredyt na kwotę 270 000 zł na okres 30 lat

  1. PKO BP 823 zł / mc
  2. Deutsche Bank 834 zł / mc
  3. Pekao SA 861 zł / mc

Jak wybrać
kredyt hipoteczny?

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Eksperta Hiponet.pl

Dowiedz się więcej
Top