Kredyt na zakup działki

Data publikacji:

Marzenia o budowie domu staną sie bardziej realne, gdy zrobimy pierwszy krok, czyli kupimy działkę pod budowę. Aby działka została skredytowania przez bank musi mieć przeznaczenie budowlane. Banki nie wymagają od klientów, aby przychodzili po kredyt na zakup działki z pozwoleniem na budowę. Na etapie kredytu wystarczą inne dokumenty uzyskane z urzędu gminy/miasta.

Kredyt na zakup działki

Dobrze jest gdy teren działki jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i potwierdza on możliwość zabudowy mieszkaniowej. Jeśli jednak nie ma obowiązującego planu, część banków sfinansuje zakup, gdy działka jest objęta studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod zabudowę. Pomimo tego, że studium nie jest wiążącym dokumentem, banki są skłonne przyjąć przyszłe przeznaczenie jako docelowe. Jeżeli nasz kawałek ziemi jest położony na terenie planowanym pod budownictwo jednorodzinne, bank przyjmuje to jako faktyczne przeznaczenie.

W przypadku gdy teren nie ma obowiązującego miejscowego planu można zwrócić się do gminy/miasta o wydanie warunków zabudowy. Również ten dokument jest wystarczającym potwierdzeniem, że na danej działce można będzie wybudować dom.

Kolejną ważną rzeczą jest dostęp działki do drogi publicznej. Taki dostęp można potwierdzić wypisem z rejestru gruntów dla działki będącej drogą publiczną, lub wypisem z rejestru gruntów działek przez które będzie zapewniony dostęp do drogi publicznej. Banki akceptują również zaświadczenie z urzędu miasta potwierdzający taki dostęp.

Przy zakupie działki oprócz potwierdzenia przyszłego lub obecnego przeznaczenia oraz dostępu do drogi wymagane są, w zależności od procedur poszczególnych banków:

- wypis i wyrys z rejestru gruntów,

- mapa ewidencyjna,

- aktualny odpis z księgi wieczystej działki,

- wycena rzeczoznawcy określająca wartość zabezpieczenia kredytu.

Jeżeli działka jest świeżo po podziale i nie ma założonej księgi wieczystej, bank poprosi o prawomocną decyzję o podziale działki.

Oprócz działek budowlanych niektóre banki finansują również zakup działek siedliskowych oraz rekreacyjnych. W przypadku gdy klient jest zainteresowany zakupem działki, która jest ziemią rolną, bank jest skłonny sfinansować taką inwestycję, ale zabezpieczeniem kredytu musi być przeważnie inna nieruchomość. Działka, która nie jest obecnie przeznaczona pod zabudowę może być taką w przyszłości, a właściciel może starać się o odrolnienie ziemi. Gdy teren na którym znajduje się działka zostanie objęty w planach możliwością zabudowy (na przykład studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) można ubiegać sie o przeniesienie zabezpieczenia hipotecznego.

Banki stosują również inne kryteria przy ocenie możliwości finansowania działki i zabezpieczenia się na niej. Bank może nie zaakceptować zabezpieczenia gdy grunt położony jest w rejonie o słabym rynku, zbyt oddalony od większych miejscowości lub gdy jest po prostu zbyt duży. Wszystko to ma bowiem wpływ na możliwość szybkiego upłynnienia zabezpieczenia w przypadku problemów ze spłatą kredytu.TOP 3 - Kredyty Hipoteczne

Kredyt na kwotę 270 000 zł na okres 30 lat

  1. PKO BP 823 zł / mc
  2. Deutsche Bank 834 zł / mc
  3. Pekao SA 861 zł / mc
Top