Tajemnica bankowa bez tajemnic

Data publikacji:

"Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje". Artykuł 104 ust 1 Prawo Bankowe

Tajemnica bankowa bez tajemnic

Dlaczego sprawa zachowania tajemnicy bankowej jest aż tak ważna? Bank to instytucja, której klient powierza bardzo dużo informacji również ze swojego prywatnego życia.

Przy składaniu wniosku kredytowego pozostawia do dyspozycji banku dane na podstawie których szczegółowo analizowana jest jego sytuacja finansowa. To już nie tylko informacje o adresie zamieszkania, zameldowania, liczbie i kwotach spłacanych kredytów, ale również wyciągi z konta z wszystkimi operacjami bankowymi, informacje o aktywach jakie kredytobiorca posiada - wartości samochodów, wysokości polis ubezpieczeniowych, posiadanych nieruchomości, oszczędności. W przypadku wyciągów z konta bank ma dostęp do danych innych osób - odbiorców przelewów. Bank wkracza w ten sposób w sferę ściśle prywatną - analizując konto osobiste ma dostęp do danych w jakich sklepach klient robi zakupy, ile płaci za przedszkole, gdzie był na wakacjach, na jakiej stacji benzynowej tankuje paliwo.

Informacje te wykorzystane w inny sposób niż ich przeznaczenie mogą spowodować poważną szkodę. Taka sytuacja uderza w klienta, ale i w bank. Dokładnie w jeden z najważniejszych filarów banku, czyli zaufanie jakim jest obdarzana ta instytucja.

Bank według prawa bankowego bierze na siebie pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ujawnienia tajemnicy bankowej. Dotyczy to również takich sytuacji, gdy informacja na temat klienta nie zostanie wykorzystana według przeznaczenia.

Informacje chronione tajemnicą bankową mogą być ujawnione za zgodą osoby której dotyczą.

Bank ujawnia również takie dane na żądanie wskazanych przez ustawę instytucji. W praktyce takie zapytanie do banku przesyła najczęściej sąd lub prokurator. Zwolnienie z tajemnicy bankowej staje się konieczne przy postępowaniach karnych, alimentacyjnych, rentowych, przy podziale majątku.

Gdyby się jednak zdarzyło, że bank udzieli takich informacji osobie nieuprawnionej i zostanie to udowodnione, bank lub osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności banku może zostać obciążone grzywną lub karą pozbawienia wolności.


TOP 3 - Kredyty Hipoteczne

Kredyt na kwotę 270 000 zł na okres 30 lat

  1. PKO BP 823 zł / mc
  2. Deutsche Bank 834 zł / mc
  3. Pekao SA 861 zł / mc
Top