Na jakie cele można uzyskać kredyt hipoteczny?

Data publikacji:

Podstawowym celem kredytu hipotecznego dla osób fizycznych jest zakup, budowa, nadbudowa, rozbudowa, dokończenie budowy, wykończenie mieszkania lub domu jednorodzinnego. Czasami jednak warto sprawdzić do czego można wykorzystać takie narzędzie finansowania, gdyż możliwości są dużo większe.

Na jakie cele można uzyskać kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny pozwala na finansowanie również innych celów służących do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych takich jak:

 • zakup działki budowlanej. Bank uzna przy tym, że działka jest budowlana w jednym z następujących przypadków: jest to określone w księdze wieczystej, wydane zostały warunki zabudowy, wydane zostało pozwolenie na budowę, budowlane przeznaczenie działki określa studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 • przebudowa pomieszczenia lub budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne. Najczęściej mamy do czynienia z adaptacją poddasza na cele mieszkaniowe,
 • zmiana lokatorskiego lub własnościowego spółdzielczego prawa na prawo odrębnej własności,
 • zmiana lokatorskiego prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • zakup, budowa garażu lub miejsca postojowego,
 • wykup Nieruchomości od Gminy/Skarbu Państwa/Spółdzielni Mieszkaniowej/Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,
 • zakup nieruchomości mieszkalnej od Syndyka,
 • sfinansowanie nabycia od osoby fizycznej praw wynikających z umowy o wybudowanie lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego oraz nie wniesionych przez tą osobę nakładów na wkład budowlany oraz odstępnego. Chodzi o cesję praw wynikających z umowy z deweloperem, gdy osoba która z nim podpisała umowę przedwstępną przenosi swe prawa na innego nabywcę nieruchomości. Odbywa się to na podstawie trójstronnego porozumienia między deweloperem, zbywcą praw (cedentem) i nabywcą praw (cesjonariuszem).

 Jeżeli czasami mamy dosyć życia w mieście, to kredyt hipoteczny ułatwi sfinansowanie nieruchomości rekreacyjnej. Można go zaciągnąć na:

 • budowę, wykończenie budynku mieszkalnego umożliwiającego całoroczne jego użytkowanie, zlokalizowanego na gruncie o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym,
 • zakup domu letniskowego całorocznego,
 • zakup działki rekreacyjnej.

W przypadku gdy zakup lub budowa były dokonywane ze środków własnych istnieje możliwość refinansowania kosztów poniesionych na powyższe cele, nawet do 6 lat wstecz w przypadku nieruchomości mieszkaniowych.

Część banków umożliwi również nabycie gruntów rolnych czy siedliska.

A jeżeli chcemy zarabiać na wynajmie lokalu użytkowego to także możemy posiłkować się kredytem hipotecznym na jego zakup.

Pozostałe cele nie związane z finansowaniem nieruchomości to:

 • Konsolidacja – spłata kredytem hipotecznym innych kredytów: gotówkowych, kart kredytowych, kredytów samochodowych i gospodarczych oraz kredytów hipotecznych,
 • Pożyczka hipoteczna – środki mogą być przeznaczone na dowolny cel kredytobiorcy. Można na przykład kupić samochód lub przeznaczyć środki na rozwój prowadzonej firmy.

Powyższe cele nie wykorzystują jeszcze wszystkich możliwości kredytu hipotecznego. Jeśli mamy jakiś pomysł lub potrzebę na finansowanie z jego pomocą warto zapytać doradcę kredytowego.


TOP 3 - Kredyty Hipoteczne

Kredyt na kwotę 270 000 zł na okres 30 lat

 1. PKO BP 823 zł / mc
 2. Deutsche Bank 834 zł / mc
 3. Pekao SA 861 zł / mc
Top