Kredyt dla obywateli polskich pracujących za granicą

Data publikacji:

Osoby pracujące za granicą mają obecnie mniejsze szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego niż jeszcze kilka lat temu. Kryzys w strefie Euro spowodował, że banki w Polsce uważniej zaczęły podchodzić od kredytobiorców, którzy uzyskują dochody za granicą.

Kredyt dla obywateli polskich pracujących za granicą

Umowę o pracę/kontrakt za granicą

Zdecydowanie najłatwiej mają osoby zatrudnione na etacie. W przypadku umowy o pracę banki wymagają, tak jak od osób pracujących w kraju, zaświadczenia o zarobkach na druku bankowym. Większość banków ma nawet specjalnie przygotowane takie formularze w obcym języku, najczęściej po angielsku i niemiecku.

Dodatkowo do wniosku kredytobiorca powinien dołączyć przetłumaczoną na język polski umowy o pracę lub kontrakt. Aby udokumentować dokładnie zatrudnienie banki bardzo często  proszą o wyciągi z konta z wpływami pensji. Może zdarzyć się, że pracodawca za granicą nie będzie chciał wypełniać zaświadczenia o zarobkach na druku banku, wtedy można przedstawić inne dokumenty niż zaświadczenie, ale muszą być poświadczone przez pracodawcę i zawierać informacje o średniomiesięcznym dochodzie, okresie zatrudniania, formie zatrudnienia, a także zajmowanym stanowisku.

Tłumaczenia dokumentów

W przypadku większości banków dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu muszą być tłumaczone. Chociaż część z nich nie wymaga tłumaczeń jeżeli są sporządzone w  języku angielskim. W przypadku, gdy bank wymaga tłumaczenia dokumentów, musi to zrobić tłumacz przysięgły. Zanim zdecydujemy się na tłumaczenie warto wcześniej pokazać oryginalne dokumenty doradcy finansowemu, aby wstępnie zweryfikował nasze możliwości kredytowe, sprawdził zdolność kredytową i określił kwotę kredytu, na jaką w ogóle mamy szansę. Spora część doradców finansowych czy kredytowych poradzi sobie z analizą oryginalnych dokumentów, zwłaszcza jak są sporządzone w najbardziej popularnych językach: angielskim czy niemieckim. Dzięki temu unikniemy na początku kosztów związanych z tłumaczeniem, kiedy nie mamy pewności jeszcze, na jaki kredyt możemy liczyć.

Nawet w przypadku mniej znanych języków w Polsce: hiszpański, języki skandynawskie itp. warto na początku skontaktować się z doradcą kredytowym, aby wstępnie zweryfikował nasze możliwości kredytowe. Zawsze przecież podczas spotkania możemy sami doradcy przetłumaczyć, co jest napisane w dokumentach.

Pozwolenie na pracę

Gdy praca za granicą wymaga pozwolenia takie pozwolenie należy przedłożyć do wniosku kredytowego. Wystarczy kopia potwierdzona za zgodność przez pracownika banku.

Historia kredytowa za granicą

Bank obliczając zdolność kredytową jest żywo zainteresowany spłatami kredytów za granicą. O ile informacje o zobowiązaniach zaciągniętych w Polsce może uzyskać z Biura Informacji Kredytowej w przypadku kredytów zaciągniętych poza granicami kraju nie jest to takie proste. Najczęściej kredytobiorca sam musi wystąpić o odpowiednik polskiego raportu BIK.

Działalność gospodarcza za granicą

O ile praca za granicą na umowę o pracę/kontrakt nie utrudni nam uzyskania kredytu o tyle działalność gospodarcza prowadzona poza granicami kraju może być przeszkodą. Obecnie banki bardzo niechętnie udzielają kredytów hipotecznych osobom prowadzącym działalność gospodarczą za granicą. Wnioski najczęściej rozpatrywane są indywidualnie.

W kwestii dokumentów banki wymagają zagranicznych odpowiedników dokumentów polskich. Dotyczy to wyniku finansowego firmy, dokumentów rejestrowych. W przypadkach, gdy jest to wymagane w danym kraju, bank poprosi o zezwolenie na działalność gospodarczą.

Zagraniczne renty i emerytury

Banki obok umów o pracę oraz działalności gospodarczej akceptują dochody z zagranicznych rent i emerytur. W przypadku takiego źródła dochodu do banku należy dostarczyć potwierdzenie przyznania emerytury/renty z informacją; jaka jest jej wysokość i na jaki okres została przyznana.

Osoba planująca zaciągnięcie kredytu hipotecznego i pracująca za granicą w pierwszych krokach powinna porozmawiać z doradcą kredytowym, sprawdzić swoją zdolność kredytową i pobrać od doradcy wykaz dokumentów potrzebnych do uzyskania kredytu. Skompletowanie dokumentów (tłumaczenia, zaświadczenie od pracodawcy, raport zagranicznego odpowiednika BIK) trwa dłużej niż w przypadku pracy w kraju. Trzeba tę różnicę wziąć pod uwagę ustalając ze zbywcą nieruchomości termin podpisania końcowego aktu nabycia. Rzetelne skompletowanie dokumentów ułatwia pracę analitykowi finansowemu i przyspiesza decyzję banku oraz zwiększa szansę na pozytywną decyzję banku. Trzeba się jednak liczyć, że w tym przypadku bank będzie uważniej przyglądał się klientowi i nieco ostrożniej podchodził do udzielenia kredytu.

TOP 3 - Kredyty Hipoteczne

Kredyt na kwotę 270 000 zł na okres 30 lat

  1. PKO BP 823 zł / mc
  2. Deutsche Bank 834 zł / mc
  3. Pekao SA 861 zł / mc
Top