Analizy i komentarze

Data publikacji: Rekomendacja S to dokument przygotowany przez Komisję Nadzoru Finansowego i dotyczy stosowania przez banki dobrych praktyk w zakresie kredytów zabezpieczonych hipotecznie. Opisujemy jedną z kwestii ujętych w rekomendacji KNF, która ma największe znaczenie dla kredytobiorców czyli relacjami...

Czytaj więcej

Data publikacji: Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem długoterminowym, przeważnie zaciąganym na 20, 30 lub więcej lat. Jaki okres kredytowania oferują poszczególne banki i do jakiego wieku można spłacać kredyt? Zobacz zestawienie.

Czytaj więcej

Data publikacji: Dziś o kredyt mogą ubiegać się osoby fizyczne wykonujące wolny zawód, a maksymalny wiek na koniec okresu kredytowania wynieść może nawet 80 lat. Niestety nie mają już tak łatwo, jak kilkanaście miesięcy temu, zanim kryzys w bankowości spowodował zaostrzenie wymogów stawianych...

Czytaj więcej

TOP 3 - Kredyty Hipoteczne

Kredyt na kwotę 270 000 zł na okres 30 lat

  1. PKO BP 823 zł / mc
  2. Deutsche Bank 834 zł / mc
  3. Pekao SA 861 zł / mc
Top