Decyzja kredytowa

Data publikacji:

Decyzja kredytowa to deklaracja banku o możliwości udzielenia kredytu. Wydawana jest po analizie dokumentacji dotyczącej sytuacji finansowej kredytobiorcy, jak i przedmiotu finansowania oraz zabezpieczeń kredytu. Czy zawsze jest wiążąca?

Decyzja kredytowa

Decyzja kredytowa zawiera wszystkie parametry kredytu: kwotę przyznanego kredytu, oprocentowanie, walutę kredytu, okres kredytowania, wysokość raty, prowizji i ubezpieczeń. Bardzo często zawiera też sposób oraz warunki wypłaty kredytu.


Czas wydania i ważność decyzji kredytowej

Czas wydania decyzji kredytowej zależy od sprawności operacyjnej banku. Może to trwać od kilku dni do ponad miesiąca. Często czas może być wydłużony z powodu promocji w danym banku, nawet jeżeli był on najszybszy na rynku. W takim przypadku więcej klientów składa wnioski kredytowe i w konsekwencji musimy liczyć się z dłuższym oczekiwaniem. 
Na ogół decyzja kredytowa ważna jest od 1 do 3 miesięcy w zależności od procedur w danym banku.Czy decyzja kredytowa jest wiążąca i nie może się zmienić?

W zależności od procesu jaki stosuje bank przy wydawaniu decyzji kredytowej możemy rozróżnić decyzje wstępne i decyzje ostateczne.


Decyzja wstępna podejmowana jest często na podstawie danych wprowadzonych do elektronicznego wniosku kredytowego danego banku. W takim przypadku po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytobiorca musi dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające dane wprowadzone elektronicznie. Po analizie dokumentacji bank wydaje tzw. decyzję ostateczną. Jeżeli jednak dane wprowadzone do wniosku elektronicznego nie będą się w pełni pokrywać z dokumentami dostarczonymi w późniejszym czasie decyzja ostateczna może się różnić od wstępnej (bank może np.: nie uwzględnić całości dochodu z pewnego źródła co zmniejszy zdolność kredytową). Dlatego ważne jest bardzo precyzyjne przekazanie wymaganych informacji doradcy kredytowemu.

Część banków przeprowadza analizę wniosku kredytowego tylko na podstawie dostarczonej dokumentacji. Wydawana jest wtedy od razu ostateczna decyzja kredytowa.

W obu przypadkach ostateczna decyzja może zawierać warunki, które kredytobiorca musi spełnić przed przygotowaniem przez bank umowy kredytowej (dostarczenie dodatkowych dokumentów, wyjaśnienie wątpliwych kwestii, itp.). Po dostarczeniu tych dokumentów mogą się pojawić dodatkowe elementy, które mogą wpłynąć na zmianę nawet ostatecznej decyzji kredytowej: bank może na przykład poprosić o wyciąg z rachunku bankowego, na którym widać dodatkowe, wcześniej nie ujawnione zobowiązania kredytobiorcy zmniejszające zdolność kredytową.

Jak widać decyzja kredytowa banku wcale nie oznacza, że na pewno uzyskamy kredyt hipoteczny. Dopiero po spełnieniu wszystkich warunków stawianych przez bank i podpisaniu umowy kredytowej, kredytobiorca może odetchnąć z ulgą.

TOP 3 - Kredyty Hipoteczne

Kredyt na kwotę 270 000 zł na okres 30 lat

  1. PKO BP 823 zł / mc
  2. Deutsche Bank 834 zł / mc
  3. Pekao SA 861 zł / mc
Top