Wcześniejsza spłata kredytu - ranking banków

Data publikacji:

Opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego mogą wynieść nawet 5%. Niektóre banki nie pobierają żadnych opłat. Poniżej ranking banków pod kątem pobieranych opłat za wcześniejszą całkowitą lub częściową spłatę kredytu hipotecznego.

Bank

Prowizja za wcześniejszą spłatę/nadpłatę kredytu

Okres, w którym  bank nalicza prowizję

Dodatkowe informacje

BGŻ

2% (min. 100 zł)

w całym okresie kredytowania


BNP Paribas

1,5%

pierwsze 3 lata

po 3 latach bez opłat

BOŚ

2% (min. 200 zł)

w całym okresie kredytowania


BZWBK

bez opłat


chyba, że umowa kredytowa stanowi inaczej

Credit Agricole

2%

pierwsze 3 lata

po 3 latach bez opłat

Deutsche Bank

2%

pierwsze 5 lat

po 5 latach bez opłat;

opłata nie jest naliczana w przypadku, kiedy nadpłata nie przekracza w ciągu pierwszych 5 lat 30% kwoty kredytu

Getin Bank

5%

4%

3%

2%

1%

w pierwszym roku

w 2 roku

w 3 roku

w 4 roku

w 5 roku

po 5 latach bez opłat

Eurobank

3%

pierwsze 3 lata

po 3 latach bez opłat;

opłata nie jest naliczana w przypadku, kiedy nadpłata nie przekracza w ciągu pierwszych 3 lat 30% kwoty kredytu

ING

2% (min. 200 zł)

pierwsze 3 lata

po 3 latach bez opłat;

opłata nie jest naliczana w przypadku, kiedy nadpłata nie przekracza w ciągu pierwszych 3 lat 50% kwoty kredytu

Millennium

2%

pierwsze 4 lata

po 4 latach bez opłat;

opłata nie jest naliczana w przypadku, kiedy nadpłata nie przekracza w ciągu pierwszych 4 lat 30% kwoty kredytu

Multibank

1,5%2%

w całym okresie kredytowania


w całym okresie kredytowania

dotyczy częściowej spłaty kredytu, opłata nie jest naliczana klientom z aktywnym ubezpieczeniem na życie lub ubezpieczeniem spłaty ratdotyczy całkowitej spłaty kredytu


Pekao

2%

w całym okresie kredytowania

opłata nie jest naliczana w przypadku, kiedy suma nadpłat w danym roku kredytowania nie przekracza 10% kwoty kredytu; w przypadku wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu opłata jest zawsze naliczana

PKO BP

1,5%2% (min. 200 zł)

pierwsze 3 lataw całym okresie kredytowania

dotyczy częściowej nadpłaty kredytu


dotyczy całkowitej spłaty kredytu


Bank Pocztowy

bez opłat
TOP 3 - Kredyty Hipoteczne

Kredyt na kwotę 270 000 zł na okres 30 lat

  1. PKO BP 823 zł / mc
  2. Deutsche Bank 834 zł / mc
  3. Pekao SA 861 zł / mc
Top