Bank Pocztowy

Powrót do listy ofert
Parametry oferty:
Wartość kredytu: 270 000,00 PLN
Wartość nieruchomości: 340 000,00 PLN
Okres kredytowania: 360 miesięcy
Cel kredytowania: zakup/budowa
Waluta: PLN
Bank Pocztowy

Wysokosć raty

1 325,08 zł

Oprocentowanie

4,23 %

Prowizja

3,50 %

Koszt obsługi kredytu (miesięczny)

Wysokosć raty
1 325,08 zł
Oprocentowanie
4,23 %
w tym:marża
2,50 %
 WIBOR
1,73 %
Ubezpieczenie pomostowe
196,11 zł

Do czasu dostarczenia do banku odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki oprocentowanie kredytu hipotecznego jest powiększone o 1,2%, co skutkuje w okresie przejściowym wzrostem raty o podaną wartość.

Polisa ubezpieczeniowa miesięczna
0,00 zł

Koszt przyznania kredytu

Prowizja
9 450,00 zł
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
0,00 zł

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego nie jest wymagane dla wybranej kwoty kredytu i wartości nieruchomości.

Wycena nieruchomosci
153,00 zł

Koszt inspekcji oraz oszacowania wartości nieruchomości przez bank wynosi 153 zł lub 178 zł (w przypadku kredytów przeznaczonych na remont lub budowę) i dotyczy nieruchomości położonych w dużych aglomeracjach miejskich. W innych przypadkach koszt wyceny może się wahać od 474 do 900 zł.

Weksel
0,00 zł

Bank nie wymaga podpisania weksla oraz deklaracji wekslowej.

Polisa ubezpieczeniowa jednorazowa
0,00 zł
Suma kosztów
9 603,00 zł

Plusy oferty:

  • finansowanie do 90% wartości nieruchomości
  • długi okres kredytowania – do 40 lat
  • wcześniejsza spłata kredytu bez opłat
  • możliwość zwiększenia kwoty kredytu o 30% na dowolny cel
  • karencja w spłacie kapitału do 3 lat

Minusy oferty:

  • minimalna kwota kredytu hipotecznego 50.000 zł


Parametry oferty:
Wartość kredytu: 270 000,00 PLN
Wartość nieruchomości: 340 000,00 PLN
Okres kredytowania: 360 miesięcy
Cel kredytowania: zakup/budowa
Waluta: PLN
Bank Pocztowy

Wysokosć raty

1 325,08 zł

Oprocentowanie

4,23 %

Prowizja

3,50 %

Informacje dodatkowe o kredycie

W celu obiektywnego porównania ofert kredytowych dostępnych na rynku wysokość raty kredytu kalkulowana jest w oparciu o aktualne stawki bazowe WIBOR/LIBOR powiększone o marżę banku. W toku analizy kredytowej bank może zmienić (zwiększyć lub zmniejszyć) ostateczną marżę kredytu na podstawie szacowanego ryzyka kredytowego.

Zdolność kredytowa szacowana jest na podstawie najistotniejszych parametrów, takich jak: dochody, zobowiązania, LTV, ilość osób w gospodarstwie domowym, źródło uzyskiwania dochodów i ma charakter poglądowy. Banki przy szacowaniu zdolności kredytowej mogą przyjmować dodatkowe parametry, takie jak: ocena punktowa BIK, własna ocena punktowa (scoring) lub inne parametry, a także podejmować decyzje w oparciu o indywidualne cechy wnioskodawcy.

Top