mBank - oferta dla Klientów banku z rachunkiem Intensive

Powrót do listy ofert
Parametry oferty:
Wartość kredytu: 270 000,00 PLN
Wartość nieruchomości: 340 000,00 PLN
Okres kredytowania: 360 miesięcy
Cel kredytowania: zakup/budowa
Waluta: PLN
mBank - oferta dla Klientów banku z rachunkiem Intensive

Oferta pakietowa

Wysokosć raty

2 162,77 zł

Oprocentowanie

8,95 %

Prowizja

0,00 %

Koszt obsługi kredytu (miesięczny)

Wysokosć raty
2 162,77 zł
Oprocentowanie
8,95 %
w tym:marża
1,95 %
 WIBOR
7,00 %
Ubezpieczenie pomostowe
296,93 zł

Do czasu dostarczenia do banku odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki oprocentowanie kredytu hipotecznego jest powiększone o 1.5%, co skutkuje w okresie przejściowym wzrostem raty o podaną wartość.

Polisa ubezpieczeniowa miesięczna
121,50 zł

W przedstawionej ofercie bank wymaga ubezpieczenia na życie na 5 lata.

Koszt przyznania kredytu

Prowizja
0,00 zł
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
0,00 zł

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego nie jest wymagane dla wybranej kwoty kredytu i wartości nieruchomości.

Wycena nieruchomosci
0,00 zł

Klient do wniosku kredytowego zobowiązany jest załączyć operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego. Wyjątek stanowi zakup lokalu mieszkalnego o wartości do 1 500 000 PLN w dużych miastach, wówczas możliwa jest bezpłatna fotoinspekcja pracownika banku.

Weksel
0,00 zł

Bank nie wymaga podpisania weksla oraz deklaracji wekslowej.

Polisa ubezpieczeniowa jednorazowa
0,00 zł
Suma kosztów
0,00 zł

Plusy oferty:

  • Do 90% wartości nieruchomości
  • Brak opłat z tytułu nadpłaty kredytu
  • Okres kredytowania do 35 lat

Minusy oferty:

  • W przypadku całkowitej spłąty kredytu w ciagu pierwszych 3 lat bank nalicza prowizję w wysokości 2%


Parametry oferty:
Wartość kredytu: 270 000,00 PLN
Wartość nieruchomości: 340 000,00 PLN
Okres kredytowania: 360 miesięcy
Cel kredytowania: zakup/budowa
Waluta: PLN
mBank - oferta dla Klientów banku z rachunkiem Intensive

Oferta pakietowa

Wysokosć raty

2 162,77 zł

Oprocentowanie

8,95 %

Prowizja

0,00 %

Informacje dodatkowe o kredycie

Oferta dostępna z ubezpieczeniem na życie oferowanym przez bank na okres minimum 5 lat.

Dodatkowo oferta dla osób, które:

a) posiadają rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy mKonto Intensive,

b) zapewniają wpływy na rachunku, wskazanym w lit. a) w min. kwocie 7 000 zł co najmniej w trzech z sześciu pełnych miesiącach poprzedzających złożenie wniosku o Kredyt Hipoteczny/Pożyczkę hipoteczną lub zapewniają wpływy na rachunku przekształconym z dowolnego rachunku na mKonto Intensive co najmniej w trzech z sześciu pełnych miesiącach poprzedzających złożenie wniosku o Kredyt Hipoteczny/Pożyczkę hipoteczną

c) od minimum 3 pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o Kredyt Hipoteczny/Pożyczkę hipoteczną posiadają kredyt odnawialny lub kartę kredytową na minimalną kwotę 10 000 zł lub posiadają od 3 pełnych miesięcy depozyty z minimalnym saldem 50 000 zł,

d) wykonują minimum 15 transakcji kartą płatniczą w co najmniej trzech z sześciu pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o Kredyt Hipoteczny/Pożyczkę hipoteczną.

W celu obiektywnego porównania ofert kredytowych dostępnych na rynku wysokość raty kredytu kalkulowana jest w oparciu o aktualne stawki bazowe WIBOR/LIBOR powiększone o marżę banku. W toku analizy kredytowej bank może zmienić (zwiększyć lub zmniejszyć) ostateczną marżę kredytu na podstawie szacowanego ryzyka kredytowego.

Zdolność kredytowa szacowana jest na podstawie najistotniejszych parametrów, takich jak: dochody, zobowiązania, LTV, ilość osób w gospodarstwie domowym, źródło uzyskiwania dochodów i ma charakter poglądowy. Banki przy szacowaniu zdolności kredytowej mogą przyjmować dodatkowe parametry, takie jak: ocena punktowa BIK, własna ocena punktowa (scoring) lub inne parametry, a także podejmować decyzje w oparciu o indywidualne cechy wnioskodawcy.

Top