ING Bank Śląski - „Łatwy start” - prowizja 0% i marża 2,1%

Powrót do listy ofert
Parametry oferty:
Wartość kredytu: 270 000,00 PLN
Wartość nieruchomości: 340 000,00 PLN
Okres kredytowania: 360 miesięcy
Cel kredytowania: zakup/budowa
Waluta: PLN
ING Bank Śląski - „Łatwy start” - prowizja 0% i marża 2,1%

Wysokosć raty

2 191,94 zł

Oprocentowanie

9,10 %

Prowizja

0,00 %

Koszt obsługi kredytu (miesięczny)

Wysokosć raty
2 191,94 zł
Oprocentowanie
9,10 %
w tym:marża
2,10 %
 WIBOR
7,00 %
Ubezpieczenie pomostowe
9,75 zł

Do czasu dostarczenia do banku odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki oprocentowanie kredytu hipotecznego jest powiększone o 0,05%, co skutkuje w okresie przejściowym wzrostem raty o podaną wartość.

Polisa ubezpieczeniowa miesięczna
94,50 zł

W przedstawionej ofercie bank wymaga ubezpieczenia na życie na 3 lata. Jeżeli kredytobiorca zrezygnuje z ubezpieczenia przed okresem 3 lat, bank podniesie marżę kredytu o 0,4%.

Koszt przyznania kredytu

Prowizja
0,00 zł

Prowizja z tytułu udzielonego kredytu wynosi 0%.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
0,00 zł

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego nie jest wymagane dla wybranej kwoty kredytu i wartości nieruchomości.

Wycena nieruchomosci
420,00 zł

Koszt inspekcji oraz oszacowania wartości nieruchomości przez bank wynosi od 420 zł.

Weksel
0,00 zł

Bank nie wymaga podpisania weksla oraz deklaracji wekslowej.

Polisa ubezpieczeniowa jednorazowa
0,00 zł

Bank nie wymaga dodatkowych ubezpieczeń.

Suma kosztów
420,00 zł

Plusy oferty:

  • Okres kredytowania do 35 lat
  • Kredyt hipoteczny z prowizją lub bez
  • Brak opłat z tyt. wcześniejszej spłaty lub nadpłaty kredytu

Minusy oferty:

  • wymagany wkład własny 20%


Parametry oferty:
Wartość kredytu: 270 000,00 PLN
Wartość nieruchomości: 340 000,00 PLN
Okres kredytowania: 360 miesięcy
Cel kredytowania: zakup/budowa
Waluta: PLN
ING Bank Śląski - „Łatwy start” - prowizja 0% i marża 2,1%

Wysokosć raty

2 191,94 zł

Oprocentowanie

9,10 %

Prowizja

0,00 %

Informacje dodatkowe o kredycie

W celu obiektywnego porównania ofert kredytowych dostępnych na rynku wysokość raty kredytu kalkulowana jest w oparciu o aktualne stawki bazowe WIBOR/LIBOR powiększone o marżę banku. W toku analizy kredytowej bank może zmienić (zwiększyć lub zmniejszyć) ostateczną marżę kredytu na podstawie szacowanego ryzyka kredytowego.
Zdolność kredytowa szacowana jest na podstawie najistotniejszych parametrów, takich jak: dochody, zobowiązania, LTV, ilość osób w gospodarstwie domowym, źródło uzyskiwania dochodów i ma charakter poglądowy. Banki przy szacowaniu zdolności kredytowej mogą przyjmować dodatkowe parametry, takie jak: ocena punktowa BIK, własna ocena punktowa (scoring) lub inne parametry, a także podejmować decyzje w oparciu o indywidualne cechy wnioskodawcy.

Oferta dostępna w promocji  kredytów hipotecznych w ING Banku Śląskim S.A. „Mieszkaj bez kompromisów”. Oferta dostępna dla klientów indywidualnych, gdzie przynajmniej jeden z kredytobiorców na dzień złożenia wniosku o kredyt hipoteczny nie może mieć więcej niż 35 lat (brany jest pod uwagę rok urodzenia) i uzyskuje średniomiesięczny dochód netto na poziomie min. 1 000 PLN.

Minimalna kwota kredytu w promocji Mieszkaj bez kompromisów” to 100.000 zł.

W celu obiektywnego porównania ofert kredytowych dostępnych na rynku wysokość raty kredytu kalkulowana jest w oparciu o aktualne stawki bazowe WIBOR/LIBOR powiększone o marżę banku. W toku analizy kredytowej bank może zmienić (zwiększyć lub zmniejszyć) ostateczną marżę kredytu na podstawie szacowanego ryzyka kredytowego.

Zdolność kredytowa szacowana jest na podstawie najistotniejszych parametrów, takich jak: dochody, zobowiązania, LTV, ilość osób w gospodarstwie domowym, źródło uzyskiwania dochodów i ma charakter poglądowy. Banki przy szacowaniu zdolności kredytowej mogą przyjmować dodatkowe parametry, takie jak: ocena punktowa BIK, własna ocena punktowa (scoring) lub inne parametry, a także podejmować decyzje w oparciu o indywidualne cechy wnioskodawcy.

Top