Alior Bank

Powrót do listy ofert
Parametry oferty:
Wartość kredytu: 270 000,00 PLN
Wartość nieruchomości: 340 000,00 PLN
Okres kredytowania: 360 miesięcy
Cel kredytowania: zakup/budowa
Waluta: PLN
Alior Bank

Wysokosć raty

1 088,00 zł

Oprocentowanie

2,65 %

Prowizja

0,00 %

Koszt obsługi kredytu (miesięczny)

Wysokosć raty
1 088,00 zł
Oprocentowanie
2,65 %
w tym:marża
2,40 %
 WIBOR
0,25 %
Ubezpieczenie pomostowe
215,07 zł

Do czasu dostarczenia do banku odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki oprocentowanie kredytu hipotecznego jest powiększone o 0,90%, co skutkuje w okresie przejściowym wzrostem raty o podaną wartość.

Polisa ubezpieczeniowa miesięczna
54,00 zł

Tekst przykładowy polisa ubezpieczeniowa po stronie koszt obsługi kredytu (miesięczny)

Koszt przyznania kredytu

Prowizja
5 400,00 zł

Prowizja w zależności od wybranej opcji waha się w granicach od 0% do 5%.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
87,05 zł

Bank nalicza ubezpieczenie co trzy lata. Bank Podwyższa marżę o 0,60% do momentu wniesienia wymaganego wkładu własngo.

Wycena nieruchomosci
250,00 zł
Weksel
0,00 zł

Bank nie wymaga podpisania weksla oraz deklaracji wekslowej.

Polisa ubezpieczeniowa jednorazowa
13 500,00 zł

Tekst przykładowy Polisa ubezpieczeniowa po stronie koszt przyznania kredytu

Suma kosztów
19 237,05 zł

Plusy oferty:

  • Do 90% wartości nieruchomości
  • Długi okres kredytowania (do 80 roku życia)

Minusy oferty:


Parametry oferty:
Wartość kredytu: 270 000,00 PLN
Wartość nieruchomości: 340 000,00 PLN
Okres kredytowania: 360 miesięcy
Cel kredytowania: zakup/budowa
Waluta: PLN
Alior Bank

Wysokosć raty

1 088,00 zł

Oprocentowanie

2,65 %

Prowizja

0,00 %

Informacje dodatkowe o kredycie

W celu obiektywnego porównania ofert kredytowych dostępnych na rynku wysokość raty kredytu kalkulowana jest w oparciu o aktualne stawki bazowe WIBOR/LIBOR powiększone o marżę banku. W toku analizy kredytowej bank może zmienić (zwiększyć lub zmniejszyć) ostateczną marżę kredytu na podstawie szacowanego ryzyka kredytowego.

Zdolność kredytowa szacowana jest na podstawie najistotniejszych parametrów, takich jak: dochody, zobowiązania, LTV, ilość osób w gospodarstwie domowym, źródło uzyskiwania dochodów i ma charakter poglądowy. Banki przy szacowaniu zdolności kredytowej mogą przyjmować dodatkowe parametry, takie jak: ocena punktowa BIK, własna ocena punktowa (scoring) lub inne parametry, a także podejmować decyzje w oparciu o indywidualne cechy wnioskodawcy.

Top