Bank Pekao

Powrót do listy ofert
Parametry oferty:
Wartość kredytu: 270 000,00 PLN
Wartość nieruchomości: 300 000,00 PLN
Okres kredytowania: 360 miesięcy
Cel kredytowania: zakup/budowa
Waluta: PLN
Bank Pekao

Wysokosć raty

1 232,10 zł

Oprocentowanie

3,63 %

Prowizja

1,90 %

Koszt obsługi kredytu (miesięczny)

Wysokosć raty
1 232,10 zł
Oprocentowanie
3,63 %
w tym:marża
1,90 %
 WIBOR
1,73 %
Ubezpieczenie pomostowe
156,89 zł

Do czasu dostarczenia do banku odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki oprocentowanie kredytu hipotecznego jest powiększone o 1%, co skutkuje w okresie przejściowym wzrostem raty o podaną wartość.

Polisa ubezpieczeniowa miesięczna
0,00 zł

Koszt przyznania kredytu

Prowizja
0,00 zł
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
1 242,00 zł

Składka z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego pobierana jest przez bank z góry za cały okres.

Wycena nieruchomosci
137,00 zł

Koszt inspekcji oraz oszacowania wartości nieruchomości przez bank wynosi 137 zł. W przypadku remontów koszt wyceny wynosi 168 zł, a w przypadku budowy domu 850 zł. Klient może przedłożyć w banku własny operat.

Weksel
0,00 zł

Bank nie wymaga podpisania weksla oraz deklaracji wekslowej.

Polisa ubezpieczeniowa jednorazowa
0,00 zł
Suma kosztów
1 379,00 zł

Plusy oferty:

  • Do 90% wartości nieruchomości
  • Szybka decyzja kredytowa
  • Kredyty w PLN, EUR, GBP, USD, SEK i NOK

Minusy oferty:

  • wymagane ubezpieczenie na życie w przypadku, kiedy do kredytu przystępuje jedna osoba lub kiedy tylko jeden kredytobiorca uzyskuje dochody
  • bank wymaga dużego wkładu własnego przy kredytach walutowych (30% lub 40%)


Parametry oferty:
Wartość kredytu: 270 000,00 PLN
Wartość nieruchomości: 300 000,00 PLN
Okres kredytowania: 360 miesięcy
Cel kredytowania: zakup/budowa
Waluta: PLN
Bank Pekao

Wysokosć raty

1 232,10 zł

Oprocentowanie

3,63 %

Prowizja

1,90 %

Informacje dodatkowe o kredycie

W celu obiektywnego porównania ofert kredytowych dostępnych na rynku wysokość raty kredytu kalkulowana jest w oparciu o aktualne stawki bazowe WIBOR/LIBOR powiększone o marżę banku. W toku analizy kredytowej bank może zmienić (zwiększyć lub zmniejszyć) ostateczną marżę kredytu na podstawie szacowanego ryzyka kredytowego.

Zdolność kredytowa szacowana jest na podstawie najistotniejszych parametrów, takich jak: dochody, zobowiązania, LTV, ilość osób w gospodarstwie domowym, źródło uzyskiwania dochodów i ma charakter poglądowy. Banki przy szacowaniu zdolności kredytowej mogą przyjmować dodatkowe parametry, takie jak: ocena punktowa BIK, własna ocena punktowa (scoring) lub inne parametry, a także podejmować decyzje w oparciu o indywidualne cechy wnioskodawcy.

Top