Bank Pocztowy

Powrót do listy ofert
Parametry oferty:
Wartość kredytu: 270 000,00 PLN
Wartość nieruchomości: 300 000,00 PLN
Okres kredytowania: 360 miesięcy
Cel kredytowania: zakup/budowa
Waluta: PLN
Bank Pocztowy

Wysokosć raty

1 356,84 zł

Oprocentowanie

4,43 %

Prowizja

3,50 %

Koszt obsługi kredytu (miesięczny)

Wysokosć raty
1 356,84 zł
Oprocentowanie
4,43 %
w tym:marża
2,70 %
 WIBOR
1,73 %
Ubezpieczenie pomostowe
198,28 zł

Do czasu dostarczenia do banku odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki oprocentowanie kredytu hipotecznego jest powiększone o 1,2%, co skutkuje w okresie przejściowym wzrostem raty o podaną wartość.

Polisa ubezpieczeniowa miesięczna
0,00 zł

Koszt przyznania kredytu

Prowizja
9 450,00 zł
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
960,00 zł

Bank nalicza ubezpieczenie co trzy lata.Ubezpieczenie brakującego wkładu - 3,2% na 30 miesiecy – 3,9% na 60 miesiecy

Wycena nieruchomosci
153,00 zł

Koszt inspekcji oraz oszacowania wartości nieruchomości przez bank wynosi 153 zł lub 178 zł (w przypadku kredytów przeznaczonych na remont lub budowę) i dotyczy nieruchomości położonych w dużych aglomeracjach miejskich. W innych przypadkach koszt wyceny może się wahać od 474 do 900 zł.

Weksel
0,00 zł

Bank nie wymaga podpisania weksla oraz deklaracji wekslowej.

Polisa ubezpieczeniowa jednorazowa
0,00 zł
Suma kosztów
10 563,00 zł

Plusy oferty:

  • finansowanie do 90% wartości nieruchomości
  • długi okres kredytowania – do 40 lat
  • wcześniejsza spłata kredytu bez opłat
  • możliwość zwiększenia kwoty kredytu o 30% na dowolny cel
  • karencja w spłacie kapitału do 3 lat

Minusy oferty:

  • minimalna kwota kredytu hipotecznego 50.000 zł


Parametry oferty:
Wartość kredytu: 270 000,00 PLN
Wartość nieruchomości: 300 000,00 PLN
Okres kredytowania: 360 miesięcy
Cel kredytowania: zakup/budowa
Waluta: PLN
Bank Pocztowy

Wysokosć raty

1 356,84 zł

Oprocentowanie

4,43 %

Prowizja

3,50 %

Informacje dodatkowe o kredycie

W celu obiektywnego porównania ofert kredytowych dostępnych na rynku wysokość raty kredytu kalkulowana jest w oparciu o aktualne stawki bazowe WIBOR/LIBOR powiększone o marżę banku. W toku analizy kredytowej bank może zmienić (zwiększyć lub zmniejszyć) ostateczną marżę kredytu na podstawie szacowanego ryzyka kredytowego.

Zdolność kredytowa szacowana jest na podstawie najistotniejszych parametrów, takich jak: dochody, zobowiązania, LTV, ilość osób w gospodarstwie domowym, źródło uzyskiwania dochodów i ma charakter poglądowy. Banki przy szacowaniu zdolności kredytowej mogą przyjmować dodatkowe parametry, takie jak: ocena punktowa BIK, własna ocena punktowa (scoring) lub inne parametry, a także podejmować decyzje w oparciu o indywidualne cechy wnioskodawcy.

Top