Żona nie pracuje - czy możemy liczyć na kredyt?

Nie ma wymogu, aby oboje małżonków przystępujących do kredytu uzyskiwało dochody. W tym przypadku bank przyjmie do oceny zdolności kredytowej dochody tylko jednego małżonka i jeżeli zostanie spełniony wymóg zdolności kredytowej wymaganej przez bank, kredyt zostanie przyznany. Warto zaznaczyć, że w przypadku, kiedy tylko jeden kredytobiorca uzyskuje dochody, bank może poprosić o dodatkowe zabezpieczenie kredytu, np. ubezpieczenie na życie.

TOP 3 - Kredyty Hipoteczne

Kredyt na kwotę 270 000 zł na okres 30 lat

  1. PKO BP 823 zł / mc
  2. Deutsche Bank 834 zł / mc
  3. Pekao SA 861 zł / mc
Top