Zaległości ZUS a kredyt

Czy mogę uzyskać kredyt hipoteczny jeżeli zalegam z podatkami lub składkami ZUS?

W przypadku zaległości podatkowych i ZUS bank odmówi kredytu. Potraktuje to jako zaległości w spłacie zobowiązań podobnie, jak w przypadku nieterminowego regulowania rat kredytów. Przed ubieganiem się o kredyt należy uregulować zaległości podatkowe i składki w ZUS.

TOP 3 - Kredyty Hipoteczne

Kredyt na kwotę 270 000 zł na okres 30 lat

  1. PKO BP 823 zł / mc
  2. Deutsche Bank 834 zł / mc
  3. Pekao SA 861 zł / mc
Top