Spłacałem kiedyś raty z opóźnieniem 60 dni. Czy bank może odmówić mi udzielenia kredytu hipotecznego?

Banki z bardzo dużą ostrożnością podchodzą do kredytobiorców, którzy spóźniają się ze spłatą wcześniejszych zobowiązań. W przypadku opóźnień do 60 dni część banków podchodzi do takiej sytuacji bardzo indywidualnie, analizuje dodatkowo opóźnienia przy innych zobowiązaniach, sprawdza kwotę zobowiązania, które nie było regulowane terminowo, często bank prosi kredytobiorcę wnioskującego o kredyt o dodatkowe wyjaśnienia. Przy opóźnieniach na poziomie 60 dni istotne znaczenie będą też miały inne aspekty: ile razy występowały opóźnienia, jak dawno taka sytuacja miała miejsce, a także w przypadku kredytów hipotecznych znaczenie może mieć wkład własny kredytobiorcy. Warto dodać, że opóźnienia w spłacie rat kredytów na poziomie 60 dni w przypadku sporej części banków będą miały negatywny wpływ na przyznanie kredytu.

TOP 3 - Kredyty Hipoteczne

Kredyt na kwotę 270 000 zł na okres 30 lat

  1. PKO BP 823 zł / mc
  2. Deutsche Bank 834 zł / mc
  3. Pekao SA 861 zł / mc
Top