Odmowa wypłaty transzy kredytu

Czy bank może odmówić wypłaty transzy kredytu?

Tak. Przypadki, w których bank może odmówić wypłaty transzy określa umowa kredytowa. Są to na przykład: nieterminowa spłata rat odsetkowych od wykorzystanej części kredytu, wykorzystanie wcześniejszej transzy niezgodnie z celem kredytu, powzięte przez bank informacje o pogorszeniu sytuacji finansowej kredytobiorcy itp.

TOP 3 - Kredyty Hipoteczne

Kredyt na kwotę 270 000 zł na okres 30 lat

  1. PKO BP 823 zł / mc
  2. Deutsche Bank 834 zł / mc
  3. Pekao SA 861 zł / mc
Top