Kiedy zostaje wypłacony kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny zostaje wypłacony po spełnieniu przez Kredytobiorcę wszystkich warunków ustalonych w umowie kredytowej. Najczęściej są to: dostarczenie aktu notarialnego zakupu nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wraz z cesją polisy na bank, złożenie i opłacenie wniosku o wpis hipoteki, podpisanie wniosku o wypłatę kredytu.

TOP 3 - Kredyty Hipoteczne

Kredyt na kwotę 270 000 zł na okres 30 lat

  1. PKO BP 823 zł / mc
  2. Deutsche Bank 834 zł / mc
  3. Pekao SA 861 zł / mc
Top