Jeżeli działalność rozliczana jest w formie podatku zryczałtowanego - czy mogę ubiegać się o kredyt hipoteczny?

Banki z reguły akceptują ten sposób rozliczania dochodów z działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że w PIT-28 widnieją tylko informacje dotyczące przychodów podatnika. Nie ma informacji o kosztach i dochodzie. Dlatego też każdy bank indywidualnie oceni zdolność kredytową kredytobiorcy w zależności od specyfiki działalności, branży i oświadczenia klientów o ponoszonych kosztach lub przyjęcia wskaźników ustalonych w procedurach kredytowych.

TOP 3 - Kredyty Hipoteczne

Kredyt na kwotę 270 000 zł na okres 30 lat

  1. PKO BP 823 zł / mc
  2. Deutsche Bank 834 zł / mc
  3. Pekao SA 861 zł / mc
Top