Jeżeli działalność gospodarcza rozliczana jest na karcie podatkowej - czy można ubiegać się o kredyt mieszkaniowy?

Tak, większość banków akceptuje ten sposób rozliczania dochodów z działalności gospodarczej, jednak mogą pojawić się ograniczenia związane z przyznaną kwotą kredytu - na przykład bank udzieli kredytu tylko do wysokości 70-80% wartości zabezpieczenia, czyli zażąda wkładu własnego na poziomie 20-30%. Poza tym każdy bank inaczej oszacować wysokość dochodów do oceny zdolności kredytowej stosując własne współczynniki uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności na karcie podatkowej, specyfiki dochodów czy branży, w której kredytobiorca prowadzi działalność gospodarczą.

TOP 3 - Kredyty Hipoteczne

Kredyt na kwotę 270 000 zł na okres 30 lat

  1. PKO BP 823 zł / mc
  2. Deutsche Bank 834 zł / mc
  3. Pekao SA 861 zł / mc
Top