Jak długo trzeba prowadzić działalność gospodarczą, żeby starać się o kredyt hipoteczny?

Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej wynosi 6 miesięcy. W większości jednak banków procedury zazwyczaj mówią o okresie 12 - 24 miesięcy. W indywidualnych przypadkach można próbować starać się o kredyt już po kilku miesiącach. Takim przypadkiem może być na przykład przejście z etatu na tzw. samozatrudnienie u tego samego pracodawcy - należy wówczas wykazać ciągłość pracy/współpracy z danym pracodawcą pokazując świadectwo pracy oraz aktualną umowę/kontrakt o współpracy w ramach samozatrudnienia.

TOP 3 - Kredyty Hipoteczne

Kredyt na kwotę 270 000 zł na okres 30 lat

  1. PKO BP 823 zł / mc
  2. Deutsche Bank 834 zł / mc
  3. Pekao SA 861 zł / mc
Top