Jak często zmienia się oprocentowanie kredytu?

W zależności od przyjętej stopy rynkowej. Na przykład przy oprocentowaniu kredytu opartym na WIBOR 3M (trzymiesięcznym) oprocentowanie będzie zmieniało się co trzy miesiące. Niekiedy, zwłaszcza przy gwałtownych zmianach stóp procentowych na rynkach, banki dopuszczają możliwość zmiany oprocentowanie kredytu z większą częstotliwością. Informacje na temat zasad zmiany oprocentowania zapisane są w umowie kredytowej. Więcej informacji na temat oprocentowania kredytu hipotecznego dostępne jest w artykule: Marża banku a oprocentowanie kredytu hipotecznego.

TOP 3 - Kredyty Hipoteczne

Kredyt na kwotę 270 000 zł na okres 30 lat

  1. PKO BP 823 zł / mc
  2. Deutsche Bank 834 zł / mc
  3. Pekao SA 861 zł / mc
Top