Czy przy kredycie hipotecznym w PLN moja rata nigdy się nie zmieni?

Nawet przy kredycie zaciągniętym w PLN rata może się zmienić w wyniku zmiany stóp procentowych, a w konsekwencji oprocentowania kredytu. Banki udzielają kredytów w oparciu o zmienną stopę procentową tzw. WIBOR. Jeżeli będzie rosło oprocentowanie bazowe (WIBOR) będzie także rosło oprocentowanie kredytu i wraz z tym miesięczna rata.

TOP 3 - Kredyty Hipoteczne

Kredyt na kwotę 270 000 zł na okres 30 lat

  1. PKO BP 823 zł / mc
  2. Deutsche Bank 834 zł / mc
  3. Pekao SA 861 zł / mc
Top