Czy premie i nagrody są brane pod uwagę do liczenia zdolności kredytowej?

Tak, jeżeli mają charakter regularny. Poza nielicznymi wyjątkami, każda premia, która ma charakter regularny i jest zagwarantowana w umowie o pracę bądź też odrębnych regulaminach (czyli premie regulaminowe) jest brana pod uwagę przy określaniu zdolności kredytowej kredytobiorcy ubiegającego się o kredyt hipoteczny. W przypadku premii otrzymywanych nieregularnie lub tzw. premii uznaniowych bank może przyjąć tylko część kwoty uzyskiwanej w postaci premii lub nie przyjąć takich premii wcale.

TOP 3 - Kredyty Hipoteczne

Kredyt na kwotę 270 000 zł na okres 30 lat

  1. PKO BP 823 zł / mc
  2. Deutsche Bank 834 zł / mc
  3. Pekao SA 861 zł / mc
Top