Czy można uzyskać kredyt hipoteczny jeżeli jest już wpisana inna hipoteka?

Tak, jeżeli bank wyrazi na to zgodę. Zazwyczaj bank wymaga, aby "jego" hipoteka była wpisana na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej. Jeżeli wartość zabezpieczenia jest znaczna, a hipoteka już wpisana zabezpiecza niewielką kwotę kredytu lub w innych, indywidualnych przypadkach bank może wyrazić zgodę. Nie mniej jednak nie są to praktyki często stosowane.

TOP 3 - Kredyty Hipoteczne

Kredyt na kwotę 270 000 zł na okres 30 lat

  1. PKO BP 823 zł / mc
  2. Deutsche Bank 834 zł / mc
  3. Pekao SA 861 zł / mc
Top