Czy można otrzymać kredyt na nieruchomość uzyskaną w spadku?

Tak, pod warunkiem, że postępowanie spadkowe zostało zakończone i posiadamy prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku. Dodatkowym dokumentem w takich przypadkach wymaganym przez bank jest również zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uiszczeniu podatku od spadku lub decyzja US, że podatek nie jest należny.

TOP 3 - Kredyty Hipoteczne

Kredyt na kwotę 270 000 zł na okres 30 lat

  1. PKO BP 823 zł / mc
  2. Deutsche Bank 834 zł / mc
  3. Pekao SA 861 zł / mc
Top