Czy kredyt hipoteczny w PLN jest całkowicie bezpieczny?

W przypadku kredytów zaciąganych w PLN nie istnieje ryzyko kursowe, dlatego też kredytobiorcy nie muszą się obawiać zmiany wysokości rat spowodowanych zmianą kursów walutowych, np. Euro czy CHF. Istnieje natomiast możliwość zmiany oprocentowania kredytu, które wpływa na wysokość raty - jest to tzw. ryzyko stóp procentowych. Banki udzielają kredytów w oparciu o zmienną stopę procentową tzw. WIBOR. Jeżeli będzie rosło oprocentowanie bazowe (WIBOR) będzie także rosło oprocentowanie kredytu i wraz z tym miesięczna rata.

TOP 3 - Kredyty Hipoteczne

Kredyt na kwotę 270 000 zł na okres 30 lat

  1. PKO BP 823 zł / mc
  2. Deutsche Bank 834 zł / mc
  3. Pekao SA 861 zł / mc
Top