Co to jest ubezpieczenie pomostowe?

Ubezpieczenie pomostowe stanowi zabezpieczenie kredytu, do momentu wpisu hipoteki w dziale IV księgi wieczystej. Obowiązuje w przypadku, kiedy w momencie uruchamiania kredytu nie ma ustanowionej hipoteki na rzecz banku.  Polega z reguły na podwyższeniu oprocentowania kredytu, najczęściej o 1-2%, do czasu dostarczenia do banku odpisu księgi wieczystej z prawomocnie wpisaną hipoteką. Warunki i koszty takiego ubezpieczenia zapisane są w umowie kredytowej. Do momentu, kiedy kredytobiorca nie dostarczy do banku odpisu księgi wieczystej z wpisaną hipoteką, bank będzie naliczał wyższe oprocentowanie, a kredytobiorca będzie płacił wyższe raty. Warto o tym pamiętać po uruchomieniu kredytu, aby niepotrzebnie nie ponosić wyższych kosztów kredytu hipotecznego.

TOP 3 - Kredyty Hipoteczne

Kredyt na kwotę 270 000 zł na okres 30 lat

  1. PKO BP 823 zł / mc
  2. Deutsche Bank 834 zł / mc
  3. Pekao SA 861 zł / mc
Top