Akredytywa definicja – słownik pojęć Hiponet.pl

Słownik zawiera wyjaśnienia terminów i pojęć z zakresu prawa i bankowości używanych w dokumentach bankowych. Zapoznanie się z definicjami ułatwi zrozumienie treści podpisywanych wniosków i umów kredytowych. Pamiętaj – zawsze bądź świadomy treści dokumentów, które podpisujesz – unikniesz niepotrzebnych niedomówień i kłopotów.

Akredytywa

Bezgotówkowe rozliczenia między kontrahentami. Rolę pośredniczącą w rozliczeniu pełni bank. Bank na żądanie zleceniodawcy otwiera akredytywę (blokuje środki na koncie bankowym lub udziela kredyt) w celu zabezpieczenia zapłaty dla zleceniobiorcy.
Powrót do indeksu haseł

TOP 3 - Kredyty Hipoteczne

Kredyt na kwotę 270 000 zł na okres 30 lat

  1. PKO BP 823 zł / mc
  2. Deutsche Bank 834 zł / mc
  3. Pekao SA 861 zł / mc
Top