Wylicz spread

W przypadku hipotecznych kredytów walutowych różnica pomiędzy kursem kupna i sprzedaży waluty, tzw. spread jest znaczącym kosztem, który ponosi kredytobiorca. Wpisz kurs kupna/sprzedaży waluty obowiązujący w banku i wylicz wysokość spread’u.

TOP 3 - Kredyty Hipoteczne

Kredyt na kwotę 270 000 zł na okres 30 lat

  1. PKO BP 823 zł / mc
  2. Deutsche Bank 834 zł / mc
  3. Pekao SA 861 zł / mc
Top