Deutsche Bank - Kredyt z prowizją 0% - oferta pakietowa

Powrót do listy ofert
Parametry oferty:
Wartość kredytu: 270 000,00 PLN
Wartość nieruchomości: 340 000,00 PLN
Okres kredytowania: 360 miesięcy
Cel kredytowania: Mieszkanie dla Młodych
Waluta: PLN
Deutsche Bank - Kredyt z prowizją 0% - oferta pakietowa

Oferta pakietowa

Wysokosć raty

1 284,36 zł

Oprocentowanie

3,97 %

Prowizja

0,00 %

Koszt obsługi kredytu (miesięczny)

Wysokosć raty
1 284,36 zł
Oprocentowanie
3,97 %
w tym:marża
2,24 %
 WIBOR
1,73 %
Ubezpieczenie pomostowe
193,24 zł

Do czasu dostarczenia do banku odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki oprocentowanie kredytu hipotecznego jest powiększone o 1,2%, co skutkuje w okresie przejściowym wzrostem raty o podaną wartość.

Polisa ubezpieczeniowa miesięczna
243,00 zł

Składki z tytułu pakietu/polisy inwestycyjnej db Inwestuj w Przyszłość muszą być opłacane przez 5 lat, aby niższa marża kredytu była utrzymana przez cały okres kredytowania. Suma miesięcznych składek za pierwszy rok może być skredytowana.

Koszt przyznania kredytu

Prowizja
0,00 zł
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
0,00 zł

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego nie jest wymagane dla wybranej kwoty kredytu i wartości nieruchomości.

Wycena nieruchomosci
0,00 zł

W przypadku zakupu lokalu mieszkalnego o wartości do 500 000 zł w dużych miastach lub o wartości do 300 000 zł w mniejszych miejscowościach możliwa jest bezpłatna fotoinspekcja pracownika banku. W innych przypadkach klient zobowiązany jest załączyć do wniosku kredytowego operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego.

Weksel
0,00 zł

Bank nie wymaga podpisania weksla oraz deklaracji wekslowej.

Polisa ubezpieczeniowa jednorazowa
0,00 zł
Suma kosztów
0,00 zł

Plusy oferty:

  • finansowanie do 90% wartości nieruchomości
  • dostępne waluty PLN, EUR, GBP, USD
  • długi okres kredytowania – do 40 lat (PLN) i 30 lat (waluta)

Minusy oferty:

  • okres spłaty kredytu do 70 roku życia


Parametry oferty:
Wartość kredytu: 270 000,00 PLN
Wartość nieruchomości: 340 000,00 PLN
Okres kredytowania: 360 miesięcy
Cel kredytowania: Mieszkanie dla Młodych
Waluta: PLN
Deutsche Bank - Kredyt z prowizją 0% - oferta pakietowa

Oferta pakietowa

Wysokosć raty

1 284,36 zł

Oprocentowanie

3,97 %

Prowizja

0,00 %

Informacje dodatkowe o kredycie

Oferta dostępna w pakiecie wraz z rachunkiem osobistym db Life, kartą kredytową oraz db Inwestuj w Przyszłość (db IwP). W przypadku inwestycji db IwP składka miesięczna wynosi 90 PLN od każdych 100.000 PLN kredytu.

Wszystkie produkty pakietowe muszą być utrzymywane przez 5 lat od dnia wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy, aby marża była utrzymana przez cały okres kredytowania.

Zdolność kredytowa szacowana jest na podstawie najistotniejszych parametrów, takich jak: dochody, zobowiązania, LTV, ilość osób w gospodarstwie domowym, źródło uzyskiwania dochodów i ma charakter poglądowy. Banki przy szacowaniu zdolności kredytowej mogą przyjmować dodatkowe parametry, takie jak: ocena punktowa BIK, własna ocena punktowa (scoring) lub inne parametry, a także podejmować decyzje w oparciu o indywidualne cechy wnioskodawcy.

W celu obiektywnego porównania ofert kredytowych dostępnych na rynku wysokość raty kredytu kalkulowana jest w oparciu o aktualne stawki bazowe WIBOR/LIBOR powiększone o marżę banku. W toku analizy kredytowej bank może zmienić (zwiększyć lub zmniejszyć) ostateczną marżę kredytu na podstawie szacowanego ryzyka kredytowego.

Zdolność kredytowa szacowana jest na podstawie najistotniejszych parametrów, takich jak: dochody, zobowiązania, LTV, ilość osób w gospodarstwie domowym, źródło uzyskiwania dochodów i ma charakter poglądowy. Banki przy szacowaniu zdolności kredytowej mogą przyjmować dodatkowe parametry, takie jak: ocena punktowa BIK, własna ocena punktowa (scoring) lub inne parametry, a także podejmować decyzje w oparciu o indywidualne cechy wnioskodawcy.


Top