mBank - Kredyt hipoteczny "Zamieszkaj tak, jak lubisz"

Powrót do listy ofert
Parametry oferty:
Wartość kredytu: 270 000,00 PLN
Wartość nieruchomości: 340 000,00 PLN
Okres kredytowania: 360 miesięcy
Cel kredytowania: zakup/budowa
Waluta: PLN
mBank - Kredyt hipoteczny "Zamieszkaj tak, jak lubisz"

Wysokosć raty

1 487,61 zł

Oprocentowanie

5,23 %

Prowizja

2,00 %

Koszt obsługi kredytu (miesięczny)

Wysokosć raty
1 487,61 zł
Oprocentowanie
5,23 %
w tym:marża
3,50 %
 WIBOR
1,73 %
Ubezpieczenie pomostowe
260,02 zł

Do czasu dostarczenia do banku odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki oprocentowanie kredytu hipotecznego jest powiększone o 1.5%, co skutkuje w okresie przejściowym wzrostem raty o podaną wartość.

Polisa ubezpieczeniowa miesięczna
0,00 zł

Koszt przyznania kredytu

Prowizja
5 400,00 zł
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
0,00 zł

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego nie jest wymagane dla wybranej kwoty kredytu i wartości nieruchomości.

Wycena nieruchomosci
0,00 zł

Klient do wniosku kredytowego zobowiązany jest załączyć operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego. Wyjątek stanowi zakup lokalu mieszkalnego o wartości do 1 500 000 PLN w dużych miastach, wówczas możliwa jest bezpłatna fotoinspekcja pracownika banku.

Weksel
0,00 zł

Bank nie wymaga podpisania weksla oraz deklaracji wekslowej.

Polisa ubezpieczeniowa jednorazowa
0,00 zł
Suma kosztów
5 400,00 zł

Plusy oferty:

  • Do 90% wartości nieruchomości
  • Okres kredytowania do 35 lat

Minusy oferty:

  • minimalna kwota kredytu 80.100 zł


Parametry oferty:
Wartość kredytu: 270 000,00 PLN
Wartość nieruchomości: 340 000,00 PLN
Okres kredytowania: 360 miesięcy
Cel kredytowania: zakup/budowa
Waluta: PLN
mBank - Kredyt hipoteczny "Zamieszkaj tak, jak lubisz"

Wysokosć raty

1 487,61 zł

Oprocentowanie

5,23 %

Prowizja

2,00 %

Informacje dodatkowe o kredycie

W celu obiektywnego porównania ofert kredytowych dostępnych na rynku wysokość raty kredytu kalkulowana jest w oparciu o aktualne stawki bazowe WIBOR/LIBOR powiększone o marżę banku. W toku analizy kredytowej bank może zmienić (zwiększyć lub zmniejszyć) ostateczną marżę kredytu na podstawie szacowanego ryzyka kredytowego.

Zdolność kredytowa szacowana jest na podstawie najistotniejszych parametrów, takich jak: dochody, zobowiązania, LTV, ilość osób w gospodarstwie domowym, źródło uzyskiwania dochodów i ma charakter poglądowy. Banki przy szacowaniu zdolności kredytowej mogą przyjmować dodatkowe parametry, takie jak: ocena punktowa BIK, własna ocena punktowa (scoring) lub inne parametry, a także podejmować decyzje w oparciu o indywidualne cechy wnioskodawcy.

Top