Getin Noble Bank

Powrót do listy ofert
Parametry oferty:
Wartość kredytu: 270 000,00 PLN
Wartość nieruchomości: 300 000,00 PLN
Okres kredytowania: 360 miesięcy
Cel kredytowania: zakup/budowa
Waluta: PLN
Getin Noble Bank

Oferta promocyjna

Wysokosć raty

1 320,35 zł

Oprocentowanie

4,20 %

Prowizja

3,45 %

Koszt obsługi kredytu (miesięczny)

Wysokosć raty
1 320,35 zł
Oprocentowanie
4,20 %
w tym:marża
2,47 %
 WIBOR
1,73 %
Ubezpieczenie pomostowe
333,32 zł

Do czasu dostarczenia do banku odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki oprocentowanie kredytu hipotecznego jest powiększone o 2%, co skutkuje w okresie przejściowym wzrostem raty o podaną wartość.

Polisa ubezpieczeniowa miesięczna
0,00 zł

Koszt przyznania kredytu

Prowizja
9 315,00 zł

Prowizja z tytułu udzielonego kredytu wynosi minimum 3,45%. Istnieje możliwość zamiany prowizji na ubezpieczenie (np. od utraty pracy lub na życie).

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
39,69 zł

Bank Podwyższa marżę o 0,25% do momentu wniesienia wymaganego wkładu własnego. Do tego czasu rata kredytu będzie wyższa o podaną wartość.

Wycena nieruchomosci
0,00 zł

Bank sam dokonuje wyceny nieruchomości.

Weksel
0,00 zł

Bank nie wymaga podpisania weksla oraz deklaracji wekslowej.

Polisa ubezpieczeniowa jednorazowa
0,00 zł

Istnieje możliwość zamiany prowizji bankowej na ubezpieczenie (np. od utraty pracy lub na życie). W przypadku, kiedy klient zdecyduje się na ubezpieczenie – bank nie naliczy prowizji z tytułu udzielonego kredytu.

Suma kosztów
9 354,69 zł

Plusy oferty:

  • finansowanie do 90% wartości nieruchomości
  • długi okres kredytowania, do 80 roku życia

Minusy oferty:

  • bank niechętnie zabezpiecza się na starszych nieruchomościach położonych na terenach wiejskich
  • wysokie opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu w pierwszych latach po uruchomieniu kredytu


Parametry oferty:
Wartość kredytu: 270 000,00 PLN
Wartość nieruchomości: 300 000,00 PLN
Okres kredytowania: 360 miesięcy
Cel kredytowania: zakup/budowa
Waluta: PLN
Getin Noble Bank

Oferta promocyjna

Wysokosć raty

1 320,35 zł

Oprocentowanie

4,20 %

Prowizja

3,45 %

Informacje dodatkowe o kredycie

W celu obiektywnego porównania ofert kredytowych dostępnych na rynku wysokość raty kredytu kalkulowana jest w oparciu o aktualne stawki bazowe WIBOR/LIBOR powiększone o marżę banku. W toku analizy kredytowej bank może zmienić (zwiększyć lub zmniejszyć) ostateczną marżę kredytu na podstawie szacowanego ryzyka kredytowego.

Zdolność kredytowa szacowana jest na podstawie najistotniejszych parametrów, takich jak: dochody, zobowiązania, LTV, ilość osób w gospodarstwie domowym, źródło uzyskiwania dochodów i ma charakter poglądowy. Banki przy szacowaniu zdolności kredytowej mogą przyjmować dodatkowe parametry, takie jak: ocena punktowa BIK, własna ocena punktowa (scoring) lub inne parametry, a także podejmować decyzje w oparciu o indywidualne cechy wnioskodawcy.

W celu obiektywnego porównania ofert kredytowych dostępnych na rynku wysokość raty kredytu kalkulowana jest w oparciu o aktualne stawki bazowe WIBOR/LIBOR powiększone o marżę banku. W toku analizy kredytowej bank może zmienić (zwiększyć lub zmniejszyć) ostateczną marżę kredytu na podstawie szacowanego ryzyka kredytowego.

Zdolność kredytowa szacowana jest na podstawie najistotniejszych parametrów, takich jak: dochody, zobowiązania, LTV, ilość osób w gospodarstwie domowym, źródło uzyskiwania dochodów i ma charakter poglądowy. Banki przy szacowaniu zdolności kredytowej mogą przyjmować dodatkowe parametry, takie jak: ocena punktowa BIK, własna ocena punktowa (scoring), wiek kredytobiorcy lub inne parametry, a także podejmować decyzje w oparciu o indywidualne cechy wnioskodawcy.

Top