PLN czy waluta

Zastanawiając się nad wyborem waluty warto oprócz kosztów odsetek sprawdzić także koszt spreadu, czyli różnic pomiędzy kursem kupna (wypłaty kredytu) a sprzedaży (spłaty rat kredytu). Kalkulator porównuje te parametry uwzględniając średni spread rynkowy stosowany przez banki w Polsce.

Pomoc podaj kwotę kredytu
Pomoc podaj okres kredytowania wyrażony w latach
Rodzaj rat:
Pomoc wybierz rodzaj rat
Pomoc podaj oprocentowanie kredytu w złotówkach
Pomoc podaj oprocentowanie kredytu walutowego
Pomoc Waluta